Ακόμη ένα ιστολόγιο.

Μετάφραση: Ο Ναζισμός (Εθνικοσοσιαλισμός) και ο Κομμουνισμός (διεθνής σοσιαλισμός) ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.